آموزش طراحی سایت

آموزش CSS / CSS3 – بخش دوم

با سلام امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با سلکتور ها در CSS

 

در آموزش CSS / CSS3 سه نوع سلکتور وجود دارد که در تصویر زیر می توانید آن هارا مشاهده کنید.

CSS-Selectors

سلکتور چیست؟

شما برای این که یک تگ را در سند HTML انتخاب کنید نیاز به سلکتور ها دارید.

برای مثال :

برا انتخاب تمامی تگ های h1 شما فقط کافیست تا اسم تگ را نوشته و داخل دو { } کد های مورد نظر را بنویسید.

اما زمانی که بخواهید فقط یکی از تگ های h1 را انتخاب کنید باید از id selector استفاده کنید.

زمانی که بخواهید بیش از یک تگ h1 را انتخاب کنید باید از class selector استفاده کنید.

نحوه کار با سلکتور ها

۱- Element Selector ( سلکتور عناصر )

برای کار با Element Selector شما باید اسم تگ را نوشته و داخل { } کد های مورد نظر را بنویسید یا همان خاصیت و مقدار مورد نظر که به زودی با آن ها آشنا خواهیم شد.

برای مثال :

CSS Selector

۲- id Selector

برای کار با id selector باید برای تگ مورد نظر یک id در نظر بگیرید.

برای مثال :

<div id=”Div1″>

برای انتخاب یک id باید یک # گزاشته و بعد از آن اسم id را بنویسید.

برای مثال :

#Div1

۳- Class Selector

برای کار با Class Selector باید برای تگ های مورد نظر یک خاصیت Class در نظر بگیرید.

برای مثال :

<div class=”Div1″>

برای انتخاب یک Class باید یک . گذاشته و کد اسم Class را بنویسید.

برای مثال :

.Div1