آموزش طراحی سایت

آموزش CSS / CSS3 – بخش چهارم

css

با سلام امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با خاصیت های text-align , direction و text-decoration

۱- خاصیت text-align

با استفاده از خاصیت text-align می توانید متون را راست چین، وسط چین، چپ چین و توجیه ( justify ) کنید

مثال :

p{

text-align: left;

}

خاصیت direction

شما با استفاده از این خاصیت می توانید متون را rtl ( راست به چپ ) و یا ltr ( چپ به راست ) کنید.

به طور مثال :

p{

direction: rtl

}

اگر ما یک جمله تشکیل شده از کلمات فارسی و انگلیسی داشته باشیم در مرورگر به شکل بهم ریخته دیده می شود

به طور مثال :

<p>با سلام به وب سایت سایت سازان sitesazan خوش آمدید hello welcom to web site سایت سازان</p>

با اضافه کردن خاصیت direction و قرار دادن مقدار آن به rtl می توانید این بهم ریختگی را درست کنید

خاصیت text-decoration

این خاصیت بیشتر در لینک کاربرد دارد

با استفاده از این خاصیت می توانید خط زیر لینک هارا حذف کنید

مثال :

a{

text-decoration: none;

}