Broska kurdistan
وب سایت بروسکا یکی از نمونه های خارجی و چند زبانه گروه طراحان سایت سازان بوده که به سه زبان انگلیسی، کردی و عربی طراحی گردیده است. گروه سایت سازان مفتخر است به اینکه نه تنها پروژه های موفقی در کشور عزیزمان انجام داده است فعالیت در سایر کشور ها نیز داشته و چندین سایت موفق در کشور های اسپانیا، امارات، عراق و ترکیه انجام داده است.