آموزش HTML

آموزش HTML اولین قدم برای یادگیری طراحی سایت می باشد. در این سری آموزشی مهم ترین مطالب زبان HTML را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم.
آموزش HTML | آموزش HTML5

نمایش کدهای کامپیوتری، کامنت گذاری و رنگ عناصر HTML

نمایش کدهای کامپیوتری در HTML آموزش های این بخش را با یک مثال آغاز می کنیم:

برای نمایش کدهای…