وب سایت شرکت کاوش یاران

این شرکت در زمینه طراحی و ساخت سیستم های پلاسمایی مورد استفاده در صنعت، طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه کاربردهای فناوری پلاسما، بومی سازی فناوری های نوین در زمینه لیزر و پلاسما و ارائه مشاوره در زمینه طراحی سیستم های پلاسمایی فعالیت داشته که طراحی سایت این شرکت توسط گروه سایت سازان انجام پذیرفته است. قابل ذکر می باشد که این وب سایت به صورت ۲ زبانه (فارسی و انگلیسی) طراحی گردیده است.