ایجاد امکان تبدیل فرمت رنگ‌ها در نتایج جستجوی گوگل با استفاده از ابزار تبدیل RGB به Hex