نوشتن اخرین اخبار روز

راهنمایی برای نوشتن اخبار کوتاه و جذاب | سایت سازان

راهنمایی برای نوشتن اخبار کوتاه و جذاب

تیتر درست مثل یک عنوان جذاب برای کتاب است، یک تیتر هم مانند نقطه درخشانی است که توجه خوانندگان را جلب می‌کند و یک تیتر شبیه به قطعه پیداشده است که ان را گم کرده ایم.در ادامه این مطلب …